Latest News आपलं शहर गुन्हे जगत ताज्या देश-विदेश पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा महाराष्ट्र विदर्भ

औरंगाबाद राज्य उत्पादन शुल्काच्या भरारी पथकाने ख्रिसमस आणि थर्टी फर्स्ट करता दादरा नगर हावेली आणि दमण दिव येथून मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी आणलेला मद्याचा दारूसाठा केला जप्त..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

राज्य उत्पादन शुल्क या विभागाचे आयुक्त सन्माननीय श्री.कांतीलाल उमाप साहेब तसेच संचालक सन्माननीय श्रीमती.उषा वर्मा, राज्य उत्पादन शुल्क, औरंगाबाद या विभागाचे विभागीय उप-आयुक्त सन्माननीय श्री.प्रदीप पवार साहेब व अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, औरंगाबाद श्री.सुधाकर कदम साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक औरंगाबाद यांनी रात्रगस्ती दरम्यान मिळालेल्या खात्रीलायक गुप्त बातमीनुसार नारेगाव येथील सरकार मान्य देशी दारू दुकाना समोरील सरकारी रोडवर नारेगाव ते वरुड रोड ता.जि.औरंगाबाद येथे एक अज्ञात इसम आपल्या चारचाकी वाहनातून दुसऱ्या एका वाहनात विदेशी दारू ‘फॉर सेल दादरा नगर हावेली अँड दमण दिव’ राज्याकरिता विक्रीस असलेल्या दारूचा मद्यसाठा देणार असल्याच्या खात्रीलायक बातमीच्या अनुषंगाने दोन पंचा समक्ष सदर ठिकाणी निरीक्षक भरारी पथक व ‘क’ विभाग यांच्या संयुक्त पथकाने छापा मारला असता सदर ठिकाणी एक चारचाकी वाहनातून सदर मद्यसाठा रस्त्यावर टाकून आरोपी वाहनासह फरार झाले.

सदर मुद्देमाल तपासला असता तो ‘ओन्ली फॉर सेल दादरा नगर हावेली अँड दमण दिव’ करिता असलेला व महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधित असलेला मद्यसाठा प्रथम दर्शनी दिसून आला तो येणे प्रमाणे विदेशी दारू ‘रॉयल स्टॅग’ १८० मि.ली च्या एकूण २४० सीलबंद बाटल्या, ‘इंपेरियल ब्लू’ १८० मि.ली च्या एकूण २०४ सीलबंद बाटल्या, ‘मॅकडॉवेल नं १’ व्हीस्की १८० मि.ली च्या एकूण १०० सीलबंद बाटल्या, ‘बडव्हायजर बियर’ ५०० मि.ली क्षमतेच्या एकूण ४८ सीलबंद बाटल्या असे एकूण १,००,८००/- रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आला. सदर साठा जप्त करून अज्ञात इसमा विरुद्ध म.द.का अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला.

सदर कारवाई श्री.विजय रोकडे, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, भरारी पथक, व ‘क’ विभाग औरंगाबाद, श्री.शरद रोटे, श्री.रमेश विठोरे, दुय्यम निरीक्षक, श्री.प्रवीण पुरी, श्री. गणेश नागवे सह.दुय्यम निरीक्षक जवान सर्वश्री, श्री.युवराज गुंजाळ, श्री.रवींद्र मुरडकर, श्री.सुभाष गुंजाळे, श्री.शारेक कादरी वाहन चालक श्री.संजय गायकवाड व श्री.अमोल अन्नदाते यांनी पार पडली. पुढील तपास श्री.व्ही.व्ही.रोकडे, निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, औरंगाबाद हे करत आहेत.

 

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *