Latest News आपलं शहर ताज्या पश्चिम महाराष्ट्र महाराष्ट्र

ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत नवीन पोलीस भरती..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

पोलीस आयुक्ताला ,ठाणे शहर पोलीस शिपाई भरती व चालक पोलीस शिपाई भरती सन २०१९
पोलीस आयुक्त ठाणे शहर आस्थापनेवरील पोलीस शिपाई संवर्गात १४७ रिक्त पदे व चालक पोलीस शिपाई संवर्गांचे १२६ रिक्त पदे भरण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई यांचेकडील दि.३० /०७ /२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई पदांच्या जाहिरातीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत दि.०५/०८/२०२१ रोजी विविध वृत्तपत्रांमध्ये शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. सदर शुद्धिपत्रकानुसार उमेदवारांनी ‘युजर आयडी’ व ‘पासवर्ड’ तसेच एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा विकल्प निवडण्याची सुविधा दि.१५/०८/२०२१ पर्यंत उपलब्ध रहाणार होती.

काही उमेदवारांनी त्यांची ई-मेल आयडी विसरलेला आहे किंवा अन्य कारणास्तव हरविले आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी पोलीस महासंचालक कार्यालयास व या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या दृष्टीने अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दि.११/०८/२०२१ रोजी उमेदवारांसाठी ‘युजर आयडी’ व ‘पासवर्ड’ बदलणे तसेच एसईबीसी वर्गाचे विकल्प देण्यासाठी प्रसिद्धपत्रक देण्यात आलेले असून त्याकरिता दि.२२/०८/२०२१ रोजी रात्री १२:०० वाजेपर्यंत मुदत वाढून देण्यात आलेली आहे. उमेदवारांच्या माहिती करता खालील प्रमाणे ‘युजर आयडी’ व ‘पासवर्ड’ बदलण्याची क्रमवारी देण्यात येत आहे.

१) उमेदवाराने प्रथम www.mhapolice.gov.in या संकेतस्थळावरील पोलीस कॉर्नर पोलीस भरती >पोलीस भरती -२०१९ हा ऑप्शन सिलेक्ट करावा.
२) पोलीस भरती-२०१९ हा ऑप्शन सिलेक्ट केल्या नंतर ठाणे शहर (thane city ) नाव असलेल्या रिक्रुटमंट लिंक वर क्लिक करावे.
३) रिक्रुटमंट लिंक वर क्लिक केल्या नंतर दर्शनी भागावर (display) guide to the portal > या वर ‘युजर आयडी’ व ‘पासवर्ड’ बदलणे तसेच एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ज्या उमेदवारांना आवेदन अर्जाबाबत ‘युजर आयडी’ व ‘पासवर्ड’ बदलणे तसेच एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना खुला किंवा ईडब्लूएस असा विकल्प निवडणे याबाबत अडचणी येत असतील अशा उमेदवारांनी वरील सूचनांचा लाभ घ्यावा.
४) उमेदवारांना काही अडचणी असल्यास १८००२१००३०९ या टोलफ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर सोमवार ते शनिवार सकाळी ११:०० ते सायं ६:०० या वेळेत संपर्क साधावा.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *