Latest News आपलं शहर गुन्हे जगत ताज्या पश्चिम महाराष्ट्र महाराष्ट्र

गुन्हे शाखा कल्याण घटक-३ कडून जबरी चोरीचा गुन्हा उघडकीस..


संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

कल्याण बाजारपेठ पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजि.नं ३२२/२०२१ भादवि कलम ३९३,३४ प्रमाणे जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्याचा समांतर तपास गुन्हे शाखा घटक-३ कल्याण यांच्याकडून चालू असताना गुन्ह्यातील चोरीस गेलेल्या मोबाईल फोनबाबत तांत्रिक तपास केला असता सदर मोबाईल फोन हा भिवंडी येथील राहणारा एक इसम वापरत असल्याची माहिती समोर आली. सदर उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे भिवंडी येथे गुन्हे शाखा घटक-३ कल्याण च्या पथकाने त्या इसमाचा शोध घेतला असता तो सापडला व त्याच्याकडून गुन्ह्यातील चोरीचा फोन जप्त केला.

त्यांनतर सदर इसमकडे चोरीच्या मोबाईल बाबत सखोल चौकशी केली असता तो मोबाईल त्यास त्याच्या एका ओळखीच्या इसमाने दिला असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे त्या दुसऱ्या इसमाचा शोध घेतला असता तो सापडला व त्याच्याकडे विचारपूस केली असता तो उडवा-उडवी ची उत्तरे देत आहे म्हणून सदर दोन्ही संशयित इसमांना पुढील कारवाई करिता भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन यांच्या ताब्यात देण्यात आले असून पुढील तपास भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन करत आहेत असे प्रसिद्धी माध्यमांना सांगण्यात आले.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *