Latest News गुन्हे जगत

कासव तस्करी करणारे वनविभागाच्या ताब्यात

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

ठाणे येथे कासवांची तस्करी करणाऱ्या दोन जणांना ठाणे वनविभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून २ कासव जप्त केले आहेत.

याबाबत मिळालेले वृत्त असे आहे कि, वनक्षेत्रपाल ठाणे, रोड स्टाफ यांना मिळालेल्या गुप्त बातमीच्या आधारे पांचपाखाडी, विवियाना मॉल, ज्युपिटर हॉस्पिटल शेजारी, ठाणे येथे वन्यपक्षी / वन्यप्राणी तस्करी करत असताना २ इसमांना ताब्यात घेऊन २ कासव जप्त करून सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व पुढील तपास सुरू आहे.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *