Latest News आपलं शहर महाराष्ट्र

मुरबाड तालुक्या मध्ये कोविड-१९ लसीकरण चा पहिला व दुसरा टप्पा पूर्ण..

संपादक: मोईन सय्यद / प्रतिनिधी: अवधुत सावंत

मुरबाड तालुक्या मध्ये ८ जानेवारी पासून कोविड-१९ च्या लसीकरणासाठी सुरवात झाली त्यात पहिला टप्पा १५,१०७ तर दुसरा टप्पा १७,०५५ ऐवढी संख्या लसीकरणासाठी पूर्ण झाली असून पुढील लसीकरण चालू राहणार आहे असे डॉ. बनसोडे तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. मुरबाड मधे सात आरोग्य केंद्रामध्ये हे लसीकरण करण्यात आले. ग्रामिण रुग्णालय मुरबाड पहिला टप्पा ४,६४४ तर दुसरा टप्पा १,१५१, प्राथमिक आरोग्य केंद्र किशोर पहिला ट्प्पा १,६२० दुसरा टप्पा ५९, प्रा.आरोग्य केंद्र सरळगाव १,६३७ दुसरा टप्पा १५०, प्रा.आरोग्य केंद्र शिवले पहिला टप्पा १,२९९ दुसरा टप्पा ७४, आरोग्य केंद्र शिरोशी पहिला टप्पा ८६२ दुसरा टप्पा ८४, मोरोशी प्रा.आरोग्य केंद्र पहिला टप्पा ५९१ दुसरा टप्पा/४६, धसई प्रा.आरोग्य केंद्र पहिला टप्पा १,३७७ दुसरा टप्पा १२४, म्हसा आरोग्य केंद्र पहिला टप्पा १,४०४ दुसरा टप्पा १६२, तुळई प्रा. आरोग्य केंद्र १,०३३ दुसरा टपा १२४, अशी लसीकरण झाल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. बनसोडे यांनी यावेळी बोलताना प्रसार माध्यमांना दिली.

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *